Vid Placering

När klienten kommer till Anan stöd & omsorg AB så kommer en utvärdering göras under de första 14 dagarna, då personal kommer att besöka familjen ungefär var 4:e dag för samtal tillsammans med klienten och familjen.

Vi förser alla klienter som kommer till oss med en kontaktperson, som sedan kommer vara närvarande i personens liv efter ungdomens behov och under så lång tid som personen är i behov av den insatsen.

Kontaktpersonens uppdrag är att hjälpa klienten att komma igång med dagliga rutiner så som skola/praktik, fritidssysselsättningar eller arbete. Även att klienten kommer att kunna orientera sig i den nya miljön. Kontaktpersoner hjälper ungdomar som behöver bryta sin isolering eller har behov av ett utökat kontaktnät. Det för att personen inte ska känna sig ensam och att vardagen inte har någon mening.

Genomförandeplan upprättas därefter av samordnare och berörda parter utifrån den vårdplan som är skriven och det insatser klienten är i behov av. Verksamhetschefen ser till att alla samordnare och kontaktpersoner har rätt verktyg, och kontinuerlig adekvat utbildning.

Olika boenden

Förstärkt familjehem

Förstärkt familjehem

Förstärkt familjehem är en boendeform för de personer som har särskilda behov.

Vi anpassar placeringen utifrån klientens enskilda behov. Läs mer... Anan Stöd & Omsorg®

Skyddat boende

Skyddat boende

I och med flytt till en av Anan stöd & omsorgs skyddade boenden så erhålls först och främst trygghet som vi på verksamheten anser vara en av grunderna till att individer som behöver säkerhet även känner säkerhet och trygghet inombords. Läs mer...
Utslussningsboende

Utslussningsboende

Är till för klienter som minst är 17 år, och under rådande livsomständigheter och behov behöver bo i eget boende. Denna typ av boende är för att klienten ska lära sig klara sig på egen hand, kunna hantera vardagen och dess olika sysslor det innebär. Läs mer...

Kontakta oss

  • Telefon:
    073-7675341
  • Jourtelefon:
    076-9312421
  • Email:
    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sociala medier