Mål & ambitioner

Våra mål och ambitioner ligger i att alla individer som kommer till eller befinner sig i Sverige ska få sina behov tillgodosedda och få möjligheten att personligen utvecklas optimalt, med stöd från oss på Anan stöd & omsorg AB samt familjehemmet.

Vi arbetar för att klientens förutsättningar ska vara optimala i vardagen, för att individen ska utvecklas till att klara av ett tryggt självständigt och hälsosamt liv. Vi anser att tydlighet och struktur är grunderna för att skapa detta tillsammans med klienten. Vi utgår även ifrån att kosten samt motion är viktigt att försöka hålla sig till för att uppnå de mål klienten och berörda parter har satt upp för att individen med stöd ska kunna uppnå sina mål.

I takt med att personen lär sig med stöd och resurser från oss och externa aktörer, acceptera det som har hänt, börjar komma in i vardagen och rutiner på ett hälsosamt sätt samt att ha börjat bygga upp sitt nya liv, avvecklas insatserna successivt i små steg.

Målet är att klienten ska kunna föra ett värdigt och hälsosamt liv med så få insatser som möjligt, som sedan avvecklas helt .

Då alla klienter har olika bakgrund och olika upplevelser, sätter vi på Anan omsorg ingen begränsad tidsram för insatserna.

Vi ger personerna som levt under hot och våld tiden att bearbeta sina upplevelser, samt stöd för att personens utveckling i framtiden.

Individen får på så sätt möjligheten att utifrån sin utvecklingsförmåga lära sig hur man på egen hand sköter ett hushåll, sin egen ekonomi och sig själv.

Vi arbetar för att alla parter ska ha och känna ett fullständigt stöd, samt att alla parter ska ha fullständig överblick, vara uppdaterade med information gällande klienten och deras befintliga insatser och om behov uppstår kunna lösa dessa på ett kontrollerat och professionellt sätt.

Kontakta oss

  • Telefon:
    073-7675341
  • Jourtelefon:
    076-9312421
  • Email:
    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sociala medier