Allmän fakta

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt.

Det borde vara en självklarhet för alla barn och ungdomar att få möjlighet till att växa upp i en trygg miljö med sin familj.

Men verkligheten ser inte alltid ut så, För de ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige från olika länder i världen ser bakgrunden olika ut för alla individer, samt de barn som fått beslut om LVU.

Men något alla barn och ungdomar som placeras, har gemensamt, är att de genomgått en separation från sina föräldrar.

Barn och ungdomar som placeras är i behov av att omges av trygga och stabila vuxna som de kan räkna med under den tiden de kommer att behöva. De behöver en familj som kan erbjuda trygghet, omvårdnad, värme, kärlek och struktur under den tid barnet finns hos dem och ger de sitt tålamod att stötta och hjälpa barnet igenom sina svåra upplevelser. Det viktiga är att varje barn matchas på bästa sätt med rätt familj, sett utifrån barnets behov, ålder, bakgrund, eventuell problematik m.m.

Många barn och ungdomar behöver i många fall komma omedelbart till ett familjehem eller resursboende, hur länge barnet behöver stanna beror bl.a. på anledningen till att de är placerade.

Familjehem för barn och ungdomar

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättningen ska täcka de kostnader som den nya familjemedlemmen medför så som för mat, kläder, personlig hygien, fickpengar, fritidsysselsättningar busskort.

Placerade barn omfattas av samma högkostnadsskydd för läkarvård och medicin som familjens övriga barn.

Omkostnadsersättningen är varken sjukpenning- eller pensionsgrundande. Du får göra avdrag i din deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor.

När man åtar sig ett uppdrag kan det i vissa fall finnas behov av att köpa in kläder som barnet inte har tillräckligt med sig, Detta kan man få hjälp med.

Arvode

Vid en placering utgår en ekonomisk ersättning/arvode. Det är lön för det uppdrag du utför. Arvodet är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst, det är sjukpennings- och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Ett uppdrag berättigar heller inte till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.
Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte i första hand om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

Kontakta oss

  • Telefon:
    073-7675341
  • Jourtelefon:
    076-9312421
  • Email:
    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sociala medier